PED İzmir 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ

Sayı  :   3                                                                                                                                                                                                                                                  06.02.2020

Konu : Olağan Genel Kurul

OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

             Sayın Üyemiz

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 12.00’de Vali Rahmibey Mh.139 Sk. No:34 Buca/İzmir adresinde aşağıda belirtilen gündemdeki konuları görüşmek üzere yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı çoğunluk aranmaksızın aynı gündem ile 29 Şubat 2020 günü saat 12.00’de aynı adreste yapılacaktır.

Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Ayşe Devrim BURÇAK

GÜNDEM

1-         Açılış ve saygı duruşu;

2-         Divan teşekkülü ve divan kuruluna tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi;

3-         Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi;

4-         Yönetim Kurulunun ibrası;

5-         Denetim Kurulunun ibrası;

6-         Yeni Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi;

7-         Yeni Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi

8-         Delege seçimi

9-         Dilek ve temenniler

10-        Kapanış.